Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Beperken nadelige gevolgen voor het mileu

Beperken nadelige gevolgen voor het mileu

We beperken nadelige gevolgen voor het milieu. Dit doen we door de regenwaterafvoer af te koppelen van het vuilwaterriool en woonboten aan te sluiten op het openbare rioolstelsel. Zo beperken we de verontreiniging van oppervlaktewater door overstortingen en lozing van afvalwater.