Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

In de Programmabegroting zijn verplichte indicatoren opgenomen[1].  Over het algemeen zeggen de verplichte indicatoren niet veel over de effectiviteit van het beleid. We streven ernaar indicatoren te ontwikkelen die deze informatie wel bieden en die daarmee ook sturingsmogelijkheden geven. Het ontwikkelen van een adequate indicator, vraagt conceptuele helderheid en goede datakwaliteit.

[1] Voor het toelichten van de effecten van beleid op de programma’s gebruiken gemeenten beleidsindicatoren. Alle gemeenten zijn verplicht (vanuit Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) dit in ieder geval te doen aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.