Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied

Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied

Een van de belangrijkste maatregelen om tot een duurzame afvalwaterketen te komen is het hemelwater afkoppelen van de gemende riolering. In de afgelopen periode hebben we ingezet op het afkoppelen van verharde oppervlakken (bestrating en daken) onder het motto: ‘ja, tenzij’. Dit beleid wordt versterkt doorgezet.
Afkoppelen in bestaand gebied vergt substantiële investeringen. De strategie is om afkoppelen te combineren met andere werken. Alle kansen die zich voordoen, gebruiken we om hemelwater af te koppelen van gemengde riolering.