Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst

Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst

In onze gemeente zijn op dit moment 200 panden beschermd als gemeentelijk monument. In het verleden zijn met name in Naarden en Bussum monumenten aangewezen, in Muiden en Muiderberg gaat het om enkele adressen. Momenteel actualiseren we het monumentenbestand in Bussum. De volgende stap is Muiden en Muiderberg. Daarna bekijken we of er nog hiaten in het bestand zijn. Te denken valt aan ‘vergeten’ panden of panden met een jonger bouwjaar. De actualisatie die in gang is gezet in 2019, loopt door tot en met 2022. Het aanwijzen betreft een cyclisch proces. Aanvragen door derden voor de verschillende kernen, worden gedurende het betreffende jaar behandeld. Bij de actualisatie zal ook aandacht worden besteed aan groen erfgoed, zoals parken.

Met de aanwijzing van de panden en objecten wordt de monumentenlijst uitgebreid. Dit leidt tot een betere bescherming van het cultureel erfgoed van de gemeente Gooise Meren.