Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Actieplan leefbaarheid

Actieplan leefbaarheid

In 2019 is een Actieplan Leefbaarheid opgesteld. De uitvoering van het Actieplan Leefbaarheid vindt plaats in 2020 - 2022. In 2020 ligt het accent op de gemeentebrede thema's schone leefomgeving, (lokaal) verkeer/geluid, vergroening en biodiversiteit en Schiphol.  Ook maken wij een begin met de ontwikkeling van wijkactieplannen en brengen wij de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van onze wijken en kernen in beeld.