Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Actieplan geluid

Actieplan geluid

We stellen in 2020  het Actieplan Geluid op, zoals opgenomen in het brede Actieplan Leefbaarheid. Een Actieplan Geluid is een verplichting vanuit de Europese Unie. Het plan omvat geluidsnormen voor lokale wegen en industrie en beschrijft de plannen van de lokale overheid om aan de normen tegemoet te komen, als er niet aan voldaan zou worden. We kijken naar normen voor geluid vanuit een breder leefbaarheidsperspectief en betrekken hierbij ook andere bronnen van (geluids)overlast. We willen in een proces van co-creatie komen we  tot verbeterplannen.