Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Aanpak woninginbraken

Aanpak woninginbraken

We zetten ons ervoor in om inbraken tegen te gaan en een bijdrage te leveren aan de regionale aanpak van inbraken. Dit doen wij door:

  • kennis uit te wisselen met buurgemeenten om  nieuwe trends zo snel mogelijk te signaleren en samen op te trekken in de bestrijding van inbraken
  • op wijkniveau te monitoren welke trends er spelen op het gebied van inbraken, zodat er in samenwerking met de politie extra aandacht besteed kan worden aan zogenaamde “hotspots”
  • het stimuleren van inwoners om verdachte situaties te melden
  • het stimuleren van preventiegedrag en informeren van inwoners over welke maatregelen zij zelf kunnen nemen om de kans op slachtofferschap te verkleinen
  • het opleggen van de “last onder dwangsom” van 2.500 euro  per overtreding voor inbrekers die APV artikel 2:44 (Inbrekerswerktuig en geprepareerde tas) overtreden om herhaling te voorkomen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de politie  
  • de controle op het digitaal opkopers register (DOR) te implementeren om zo de illegale verkoop van gestolen goederen tegen te gaan.