Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Aanpak autokraken

Aanpak autokraken

We zetten ons ervoor in om autokraken tegen te gaan en een bijdrage te leveren aan de regionale aanpak van autokraken. Dit doen wij door:

  • op wijkniveau te monitoren welke trends er spelen op het gebied van autokraken, zodat er in samenwerking met de politie extra aandacht besteed kan worden aan zogenaamde “hotspots”
  • kennis uit te wisselen met buurgemeenten om nieuwe trends zo snel mogelijk te signaleren en samen op te trekken in de bestrijding van autokraken
  • het stimuleren van inwoners om verdachte situaties te melden
  • het stimuleren van preventiegedrag en het informeren van inwoners over welke maatregelen zij kunnen nemen om de kans op slachtofferschap te verkleinen
  • het opleggen van de “last onder dwangsom” van 2.500 euro  per overtreding voor autokrakers die APV artikel 2:44 (Inbrekerswerktuig en geprepareerde tas) overtreden om herhaling te voorkomen, derhalve een preventie en of correctiemaatregel. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de politie  
  • de controle op het digitaal opkopers register (DOR) te implementeren om zo de illegale verkoop van gestolen goederen tegen te gaan.