Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Aanbieden en implementatie nota onderwijsachterstandenbeleid

Aanbieden en implementatie nota onderwijsachterstandenbeleid

In de nota onderwijsachterstandenbeleid formuleren we maatregelen gericht op de volgende aandachtsgebieden: vroeg- en voorschoolse educatie, ouderbetrokkenheid en preventie en vroegsignalering. Deze nota stellen we samen op met onder andere kinderopvangorganisaties, scholen, Jeugd en Gezin en Versa Welzijn.