In 2022 hebben we de handreiking Duurzaam ontwikkelen voor initiatiefnemers en de hierbij behorende website afgerond. Deze handreiking en website zijn bedoeld voor het gesprek met initiatiefnemers over duurzaam ontwikkelen waarbij maatregelen rond thema’s als biodiversiteit, klimaatadaptatie, energie- en materiaalbewustzijn ter sprake komen. De handreiking en website kunnen begin 2023, na goedkeuring door het college, worden gebruikt in de gesprekken met initiatiefnemers.