Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Aan de Raad
 

Regeren is vooruitzien, luidt een bekende uitspraak. Dat is de laatste jaren,  na onder andere corona, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en het stikstofvraagstuk ook voor Gooise Meren een bijzondere opgave gebleken.
Met deze jaarrekening 2022 wordt inhoudelijk en financieel teruggekeken op een zeer bewogen jaar. Een jaar waar zaken toch weer anders uitpakten dan menigeen had ingeschat. Ondanks de turbulentie op tal van gebieden, kijkt het college terug op een goed jaar waarin de pijlers van het college, Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal fier overeind zijn gebleven. Met een extra aantekening waar het Sociaal betreft, het is immers geen sinecure voor een gemeente om de zorg en gemeentelijke opvang van ruim 350 Oekraïense vluchtelingen op je te nemen. 
Er is veel werk verzet in 2022, maar er zijn ook een aantal opgaven die niet in 2022, maar dit jaar hun beslag gaan krijgen. Dat vertaalt zich ook financieel in de jaarrekening. Drie miljoen euro aan budgetten wordt overgeheveld naar 2023. Gooise Meren rondt het jaar af met een positief saldo van 7,1 miljoen euro. Dat positieve resultaat is zeker geen doel op zich, ook geen reden voor een feestje, maar wel de uitkomst van de behoedzame wijze van begroten, die regel is in Gooise Meren.
Gezien de forse opgaven waar de gemeente in 2023 voor staat, nu reeds bekende ontwikkelingen zoals de opgelopen inflatie en de energietransitie, is het college blij om te kunnen constateren dat Gooise Meren 2022 robuust en vitaal afsluit. Met het vertrouwen om dit jaar nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Het college van Burgermeester en Wethouders,