Bijlage 1 Overzicht Investeringen

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen

Toelichting:
In onderstaande overzicht worden de lopende en afgesloten investeringen weergegeven. De af te sluiten investeringen zijn in het grijs weergegeven. De overige investeringen lopen nog door naar 2023 en verder.

 

Regelnr. Nummer Omschrijving investering Krediet uitgaven t/m 2022 Krediet inkomsten t/m 2022 Geboekt uitgaven t/m 2022 Geboekte inkomsten t/m 2022 Vrije ruimte t/m 2022
1 Programma 2
2 7160228 Verbouwing Brandweergarage Muiden 1.900.000 1.863.665 38.575 74.910
3 Programma 3
4 7190054 Vervanging p-automaten (p/14) 88.000 0 88.000
5 7190069 Zoutstrooier VW Crafter 1 37.950 39.105 -1.155
6 7190083 Zoutstrooier VW Crafter 2 37.950 39.105 -1.155
7 7190086 Zoutstrooier klein VP-485-K VW T 39.600 38.676 924
8 7190087 Zoutstrooier klein Fuso Canter 39.600 40.755 -1.155
9 7190097 Zoutsilo 172.000 8.339 163.661
10 7190098 Fundering zoutsilo 160.000 51.858 108.142
11 7210013 Verv.OV:Comp.kw,v.Bredius,Bollelaan 512.547 477.549 34.998
12 7210018 Verv.OV Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg 240.600 209.786 30.814
13 7210110 Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190 706.000 241.895 752.355 262.848 -25.402
14 7210172 Wbh. plan Zuidpolderweg 02/16 488.000 1.562 486.438
15 7210197 Voorber krediet Tuindorp Keverdijk 200.000 9.037 190.963
16 7210202 Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopkstn) 1.221.790 389.300 1.008.361 271.746 95.875
17 7210203 Aanpassing wegvakken overwegen 163.500 75.000 0 88.500
18 7210221 Op.verl. Vlietlaan Pj193 183.183 131.799 51.384
19 7210224 Vervanging OV: Keverdijk (incl Vaartweg) 141.000 36.058 104.942
20 7210226 Vervanging OV oa Amsterdamsestraatweg 250.000 114.888 135.112
21 7210237 Comm.verk.reg. met computer prov NH 2017 69.000 55.709 13.291
22 7210238 Comm.verk.reg. met computer prov NH 2018 69.000 0 69.000
23 7210239 Comm.verk.reg. met computer prov NH 2019 69.000 6.965 62.035
24 7210263 VBK herinrichting Spiegelstraat e.o. 650.000 516.149 133.851
25 7210264 Verv.VRI Laarderweg-Prinsenstraat (PN18) 138.000 140.049 -2.049
26 7210269 Busbaan en brug naar Krijgsman 1.167.070 765.000 201.047 201.023
27 7210277 Inrichting buitenterrein gemeentehuis GM 568.000 568.334 -334
28 7210278 Ontsl.weg A1- Krijgsmn/Bredius-3 bruggen 0 0 0
29 7210281 Meubilair afvalbakken scheiding fracties 150.000 0 150.000
30 7210290 Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan 86.000 75.657 10.343
31 7210301 Vestingplein 300.000 106.394 193.606
32 7210309 Laadplein 2020 75.000 0 75.000
33 7210312 Voorbereidingskrediet Verder met de Vesting Muiden 300.000 50.000 552.650 -302.650
34 7210314 Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190 384.000 357.193 26.807
35 7210324 Herinrichting Stationsgebied 1.960.000 800.000 1.805.418 -645.418
36 7210336 Wegen Eikenlaan Pj 213 182.000 178.597 3.403
37 7210360 OV Brediusweg 130.000 68.137 61.863
38 7210369 Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan 164.000 102.700 163.449 102.283 134
39 7210383 OV Lichtmasten van der Helstpark Pj 216 52.000 4.972 47.028
40 7210384 OV Armaturen van der Helstpark Pj 216 105.000 10.040 94.960
41 7210387 Keermuur Singelgracht 32.000 0 32.000
42 7210388 VBK Entree Muiden Zuidwest 170.000 92.641 39.760 117.119
43 7210401 VBK Veerplein/Veerstraat 200.000 31.730 168.270
44 Programma 4
45 7160313 Herstel dak Gebouw G (Oost. vest.wallen) 66.000 1.124 64.876
46 7160223 Breeduit aanpassing 420.000 149.842 270.158
47 7160330 Dak Villa Zeezicht 618.000 617.962 38
48 7160331 Renovatie dak Fort E Muiden 42.000 0 42.000
49 7160335 VBK Parkeergarage de Olmen 140.000 22.057 117.943
50 7160337 Gootconstructie Villa Zeezicht 121.000 0 121.000
51 7210327 Inrichting Openb.Ruimte Centr. Keverdijk 1.675.000 1.031.000 788.955 250.000 105.045
52 7210402 Ontsl.weg A1- Krijgsman/Bredius 396.130 704.886 409.185 100.429
53 7210403 Vaste verkeersbrug Krijgsman-Bredius 1.188.389 2.114.658 1.227.555 301.286
54 7210404 Beweegb. fietsbruggen Krijgsman-Bredius 1.592.438 2.837.892 1.644.925 399.471
55 7210405 OV armaturen Krijgsman-Bredius 158.452 281.954 163.674 40.172
56 7210406 OV lichtmasten Krijgsman/Bredius 126.762 225.564 130.939 32.137
57 7210407 VRI’s Krijgsman-Bredius 190.142 338.345 196.409 48.206
58 Programma 5
59 7120157 Riolering Beerensteinerlaan Pj 190 3.471.000 367.805 3.257.793 2.857.797 2.703.199
60 7120195 Urnenvoorziening Oude Begraafplaats 32.700 11.848 20.852
61 7120201 Upgraden begraafplaatsen 95.000 91.961 3.039
62 7120207 Riolering Vlietlaan Pj 193 2.425.932 202.800 1.919.248 407.619 711.503
63 7120223 Hekwerk begraf. Muiderberg 65.000 62.598 2.402
64 7120227 Uitv maatreg kwetsbare loc wateroverlast 464.000 464.631 -631
65 7120228 Afkop particuliere bij proj openb ruimte 230.000 0 230.000
66 7120229 Waterbestendig herinrichten-(ver)bouwen 46.000 0 46.000
67 7120231 Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 57.500 0 57.500
68 7120232 Verv. hoofpost telemetrie rioolbeheer 34.500 114 34.386
69 7120233 Meetsys gemalen Mdn/Mdrbrg toev hoofdpst 57.500 0 57.500
70 7120234 Uitv maatreg kwetsbare wateroverlast '19 160.000 0 160.000
71 7120235 Afkop partic. bij proj openb ruimte 2019 132.032 98.106 33.925
72 7120236 Waterbestendig herinr. -(ver)bouwen 2019 46.000 0 46.000
73 7120238 Vergroenen openb. gebied en gebouwen '19 57.500 0 57.500
74 7120239 Uitv maatreg kwetsbare wateroverlast '21 230.000 0 230.000
75 7120240 Afkop partic. bij proj openb ruimte 2021 230.000 0 230.000
76 7120241 Waterbestendig herinr. -(ver)bouwen 2021 46.000 0 46.000
77 7120242 Duurz.ruimtelijk ontw. klimaatadapt. '21 115.000 0 115.000
78 7120243 Vergroenen openb. gebied en gebouwen '21 57.500 0 57.500
79 7120244 Uitv maatreg kwetsbare wateroverlast '22 230.000 0 230.000
80 7120245 Afkop partic. bij proj openb ruimte 2022 230.000 0 230.000
81 7120246 Waterbestendig herinr. -(ver)bouwen 2022 46.000 0 46.000
82 7120247 Duurz.ruimtelijk ontw. klimaatadapt. '22 115.000 0 115.000
83 7120248 Vergroenen openb. gebied en gebouwen '22 57.500 0 57.500
84 7120249 Riolering w. entree station N'en-B'um 440.000 0 440.000
85 7120250 Riolering Eikenlaan Pj 213 1.107.968 992.754 154.664 269.878
86 7120255 GOMM Muiderberg, van der Helstpark 4.682.000 345.000 447.680 3.889.320
87 7120259 VBK Riolering Graaf Wichmanlaan e.o. 900.000 371.911 528.089
88 7120261 VBK GOMM Muiden, Vesting Oost 250.000 83.555 166.445
89 7120262 VBK Riolering Oostereng deelplan 1 200.000 37.468 162.532
90 7120263 VBK GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 0 765 -765
91 7120264 VBK Riolering Olmenlaan 100.000 0 100.000
92 7120266 VBK Riolering Slochterenlaan 350.000 230 349.770
93 7120267 Grondkering begraafplaats Muiderberg 30.000 29.761 239
94 7120268 Verv. rioolgemaal IJsselmeerweg civiel 80.000 0 80.000
95 7120269 Verv. rioolgemaal IJsselmeerweg mech. 55.000 160.171 -105.171
96 7120273 Uitbr. begr. plaats Oud Valkeveen 2003 0 29.881 -29.881
97 7210243 Herinrichting Keverdijk 97.920 0 97.920
98 7210246 Plantsoen Vlietlaan Pj 193 240.640 201.288 39.352
99 7210274 Optimalisatie Naardertrekvaart 450.000 450.000 86.825 86.825 0
100 7210276 Aanleg passantenhaven 1.010.000 1.010.000 1.175.542 1.175.542 0
101 7210282 Vervangen populieren Gooimeer fase 1 140.990 0 140.990
102 7210283 Losloopgebieden 50.000 3.188 46.812
103 7210302 Damwand de Goog 237.000 237.594 -594
104 7210315 Plantsoen Beerensteinerlaan 239.000 252.042 -13.042
105 7210320 Aanleg Tiny Forest 30.000 6.004 4.500 28.496
106 7210321 Bomenplan Muiderberg 320.000 22.500 46.673 22.500 273.327
107 7210326 VBK Woonschepen Singelgracht 50.000 84.235 -34.235
108 7210330 Boogbrug Oud Blaricumerweg 950.000 936.849 13.151
109 7210331 Fietsbruggen Oud Blaricumerweg 970.000 955.148 14.852
110 7210335 Groen Eikenlaan Pj 213 104.000 105.487 -1.487
111 7210385 Groen van der Helstpark Pj 216 428.000 40.924 387.076
112 Programma 7
113 7160292 Integraal Kindcentrum Muiden 9.630.000 192.000 9.629.306 191.473 167
114 7160296 Voorb.krediet ren. Vondelschool 576.000 576.000 0
115 7160300 Voorb.krediet ren. Willem de Zwijger 849.779 312.433 537.346
116 7160302 VBK Nieuwbouw ONS 488.050 298.657 189.393
117 7160306 Nieuwbouw Min. Calsschool 143.360 0 143.360
118 7160312 Opslagruimte Sportpark Zuid 288.100 188.795 1.932 101.237
119 7160316 Renovatie Juliana school/Dalton 2.384.720 2.163.464 221.256
120 7160317 Renovatie Indon school 1.783.620 1.668.941 114.679
121 7160320 Nieuwbouw Tweemaster 3.797.120 296.730 3.500.390
122 7160323 Tijdelijke huisv. Amersfoortsestrweg 12A 500.000 133.942 366.058
123 7160333 Gooilandsch: Gymzaal aanpassen etc. 100.000 0 100.000
124 7160336 Speellokaal Jozefschool 200.000 0 200.000
125 7190100 Gooilandschool verbeteren binnenklimaat 230.000 230.000 0
126 7200103 Sportmaterialen Sporthal Bredius (10 jr) 34.794 16.469 1.569 19.894
127 7200104 Sportmaterialen Sporthal Bredius (20 jr) 32.662 15.460 1.473 18.675
128 7200109 OLP Asko KC Muiderkring 272.568 71.196 201.372
129 7200110 OLP PC Hooft KC Muiderkring 149.726 149.726 0
130 7200111 Sportmaterialen Sporthal Bredius (15 jr) 42.544 20.138 1.919 24.325
131 Programma 8
132 7160294 Sporthal Bredius 7.503.500 850.000 7.967.576 1.187.884 -126.192
133 7160327 Uitplaatsing zeeverkenners Westbatterij 200.000 22.173 177.827
134 7160329 VBK Hocras locatie tijdelijke HV VO 275.000 273.580 1.420
135 7160341 Rugbyclub 't Gooi kleedkamers 133.000 0 133.000
136 7160342 Hockeyclub Naarden kleedkamers 315.000 0 315.000
137 7160343 B.F.C. kleedkamers 1989 129.000 0 129.000
138 7160344 B.F.C. kleedkamers 2009 46.000 0 46.000
139 7160345 SC Muiderberg kleedkamers 125.000 0 125.000
140 7160346 Rugbyclub ’t Gooi onderhoudsruimte 29.000 0 29.000
141 7160347 Hockeyclub Naarden kantine 147.000 0 147.000
142 7170059 Renovatie veld 4, 5 en 6 HCAW Bussum 61.710 63.162 11.053 9.601
143 7170061 Ren.velden1,mini1,mini2 BFC Meerw. B'sum 385.000 369.838 64.638 79.800
144 7170062 Renovatie veld 4 SDO De Kuil Bussum 329.000 286.104 50.003 92.900
145 7170066 3e halve Hockeyveld Bredius 490.000 0 490.000
146 7170067 Toplaagrenovatie veld 1 SC Muiderberg 76.000 52.018 23.982
147 7170068 Infiltratieveld atletiekbaan 27.000 24.880 2.120
148 7170071 Kunstgr. toplaag hockeyveld 1-2 Bredius 724.455 883.367 160.085 1.174
149 7170072 Kunstgr.onderlaag hockeyveld 1-2 Bredius 331.335 404.876 73.372 -169
150 7170073 Verlichting hockeyvelden 1 en 2 Bredius 118.713 145.000 26.277 -10
151 7170074 Hekwerken hockeyvelden 1 en 2 Bredius 65.497 80.000 14.498 -5
152 7170075 Hockeyclub Naarden oefenveld 85.000 0 85.000
153 7210257 Vervanging speeltoestellen 2018 190.080 192.338 680 -1.578
154 7210258 Vervanging speeltoestellen 2019 115.025 44.092 5.000 75.933
155 7210271 Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden) 2.012.000 313.500 3.804.613 308.851 -1.797.262
156 7210298 Vervanging speeltoestellen 2020 180.225 12.162 168.063
157 7210299 Vervanging speeltoestellen 2021 155.225 0 155.225
158 7210300 Vervanging speeltoestellen 2022 155.225 851 154.374
159 7210333 Stalen damwand Oost. Vestingwal Muiden 1.600.000 1.000.000 239.092 360.908
160 7210337 Spelen Mariahoeve 50.000 21.694 28.306
161 7210338 Openbare verlichting Mariahoeve 377.000 317.219 826 60.608
162 7210339 Groen Mariahoeve 246.000 158.421 87.579
163 7210342 GOMM Muiderberg, van der Helstpark 1.082.000 124.000 103.458 854.542
164 7210346 Aanpassing Afrts strweg/Godelindeweg 150.000 0 150.000
165 7210348 Kunstwerken Burg. Van Wettumweg 1.525.000 1.483.489 41.511
166 7210351 Autoluw Naarden-Vesting 250.000 0 250.000
167 7210352 Hoofdfietsroute/busbaan A'dam Straatweg 0 0 0
168 7210365 Speelvoorzieningen Westbatterijpark 144.000 44.000 144.769 31.366 -13.403
169 7210367 Uitv. Krediet Schootsvelden Zuidoost 5.550.000 4.240.000 587.248 722.752
170 7210368 Vervangingsinvestering brug Hamerfort 75.000 29.187 45.813
171 7210371 Schoolstraat/Kapelstraat Bussum 149.500 216.862 11.615 -55.747
172 7210372 Brug Regenwulp 66.000 51.832 14.168
173 7210373 VBK Zonnegeluidswal Naarderwoonbos 235.000 322.404 -87.404
174 7210374 Vervangingsinvesteringen groen 2022 0 0 0
175 7210379 Openbare verlichting Am.foortsestraatweg 79.000 60.099 18.901
176 7210380 Herinr.P1 en herstel Muiderbos-Muiden 655.000 355.000 150.585 53.740 203.155
177 7210381 VBK Brug Hooftlaan 75.000 24.254 50.746
178 7210386 Spelen van der Helstpark Pj 216 63.000 6.202 56.798
179 Programma 9
180 7180026 Vervangingsinvestering (Tractor wijk) 105.500 106.407 -907
181 7180032 Vw Caddy (93-VTX-3) 43.000 0 43.000
182 7180035 Tractor Sportpark 56.000 0 56.000
183 7180046 Volkswagen transporter VD-518-S 69.000 0 69.000
184 7180047 Mega Worker (electrisch voertuig) 50.000 0 50.000
185 7180048 Piaggio Porter (VJ-968-F) 51.500 0 51.500
186 7180049 Volkswagen Caddy 28-HTD-4 43.000 0 43.000
187 7180069 Vw Caddy (14-BZ-TL) 43.000 0 43.000
188 7180070 Piaggio Porter (VJ-969-F) 51.500 0 51.500
189 7190063 Kassa en zuilen 50.000 18.298 31.702
190 7190075 Werkplekvirtualisatie en backup 1.247.000 999.799 247.201
191 7190076 Storage & backup/core switches 260.000 0 260.000
192 7190077 Mobiele werkplekken/devices 2021 72.207 72.207 0
193 7190078 Mobiele werkplekken/devices 2022 395.043 392.584 2.459
194 7190105 Koelunit Serverruimte 30.000 32.816 -2.816
195 7200097 Programma digitalisering 2021 (5 jaar) 355.000 342.971 12.029
196 7200098 Programma digitalisering 2022 (5 jaar) 465.000 450.164 14.836
197 Totaal 94.245.568 12.971.500 66.763.491 11.645.603 26.156.180

Voortgang lopende investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang lopende investeringen

Van enkele investeringen wordt hieronder de stand van zaken toegelicht.

Regelnr. Toelichting
Programma 2
2 Project moet nog financieel worden afgesloten en in maart 2023 wordt de kazerne geopend.
Programma 3
4 Uitvoering in 2023 na vaststellen parkeerverordening.
9 en 10 Start uitvoering in april, gereed sep/okt. 2023.
11 en 12 Uitvoering in eerste kwartaal 2023.
13 en 34 Project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
14 Het project wordt voorlopig nog niet gestart. Dit is afhankelijk van de planning van Waternet (beheerder dijklichaam).
15 Er moet eerst duidelijkheid komen over de scope. Werkzaamheden zijn nu doorgeschoven naar 2023.
16 en 18 Project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
19 en 20 Uitvoering in eerste kwartaal 2023.
21 t/m 23 Uitvoering van de werkzaamheden staan gepland voor het vierde kwartaal 2023.
24 In ontwerpfase. Uitvoering werkzaamheden in 2024.
26 Is qua uitvoering onderdeel Grex Bredius.
29 In 2023 zal er een begin gemaakt worden voor de uitgaven van deze investering. Aan het uitvoeringsplan voor de afvalbaken wordt op dit moment de laatste hand gelegd en daarna zal dit budget ingezet gaan worden
32 Deze investering is komen te vervallen.
36 en 37 De werkzaamheden van de projecten zijn afgrond maar moet nog financieel worden afgesloten.
39 en 40 Afronding t/m DO bevestigd. Wacht op aanpassing DO.
Programma 4
46 Het project ligt op dit moment stil. In afwachting van nieuwe school verdeel plannen (mini IHP). Grote kans dat het budget dan alsnog nodig is.
Programma 5
59 en 104 Het project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
60 De stichting tot op behoud van de Oude Begraafplaats heeft aangegeven twijfels te hebben over de wenselijkheid van het restaureren gelet op de hoge kosten en de huidige inflatie. De crowdfunding voor de restauratie is hierdoor nog niet gestart. Als gevolg daarvan is ook gewacht met het aanvragen van de restauratievergunning. Pas na verlening van de restauratievergunning kan er een subsidie worden aangevraagd en hebben wij dit uitvoeringsbudget nodig. Vooralsnog is de verwachting dat in 2023 meer duidelijkheid komt over dit project.
62 Project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
65 t/m 83 Dit wordt meegenomen bij de mutaties bij het vaststellen GRP 2023-2026.
84 De werkzaamheden van dit project zijn afgrond maar moeten nog financieel worden afgesloten. Zie regel 35 (programma 3).
85 en 110 De werkzaamheden van het project zijn afgrond maar moeten nog financieel worden afgesloten.
86 en 111 Afronding t/m DO bevestigd. Wacht op aanpassing DO.
87 In ontwerpfase. Uitvoering werkzaamheden in 2024/2025.
88 en 90 IPM wacht op opdracht van Assetmanager om te starten. Start voorbereiding in 2023.
91 Uitvoering werkzaamheden in 2024/2025.
92 Uitvoering werkzaamheden in 2023/2024.
98 Project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
101 en 102 Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2023.
105 Werkvoorbereiding in 2022 gestart. Uitvoering van de werkzaamheden eerste kwartaal 2023.
106 De werkzaamheden lopen door in 2023.
107 Project moet nog financieel worden afgesloten.
Programma 7
114 Uitvoering start in 2023.
116 In maart 203 kan de architect starten met het Definitief Ontwerp. Wanneer het project geen vertraging ondervindt kunnen de bouwwerkzaamheden in 2024 plaatsvinden, waarna de opleverdatum gepland staat in Q1 2025.
Programma 8
143 en 144 De werkzaamheden lopen door in 2023 en de financiële afronding vindt in 2023 plaats.
153, 154 en 156 Werkzaamheden worden in 2023 afgerond.
160 t/m 162 Een deel van de uitvoering is uitgesteld tot maart 2023. Project wordt afgerond in 2023.
163 en 178 Afronding t/m DO bevestigd. Wacht op aanpassing DO. Zie regel 86 en 111 (programma 5).
166 Dit betreft een lopend project. Een adviesbureau krijgt binnenkort de opdracht om hier mee aan de slag te gaan.
171 De werkzaamheden lopen door in 2023 en de financiële afronding vindt in 2023 plaats.
174 Deze investering is komen te vervallen. Zie RV 43489 Nota van Uitgangspunten van der Helstpark.
Programma 9
181, 183 en 187 Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2023.
182 Deze investering is komen te vervallen omdat de onderhoudswerkzaammheden sportpark zijn uitbesteed.
184 Deze investering is komen te vervallen omdat het werk wordt gedaan met inzet van andere tractiemiddelen.
185 en 188 Deze investeringen zijn in bestelling en de verwachting is dat het in het eerste kwartaal 2023 te zijn afgeleverd.
186 Deze investering is doorgeschoven naar 2024.
189 We zijn nog in afwachting van de levering van hardware welke medio februari ‘23 geleverd wordt, hierna zal facturatie volgen. Het resterende budget zal daarna gebruikt worden voor het aanschaffen van hardware voor het klantgeleidingssysteem.
190 De uitrol van de HCI aanbesteding loopt door tot in Q1 ‘23. HCI staat voor Hyper-Converged Infrastructure. In eerdere P&C stukken ook wel aangehaald als: 'de nieuwe (digitale) werkplekomgeving.
191 De aanbesteding voor het vervangen van de netwerklaag wordt in Q1 ‘23 gepubliceerd, daarna zal facturatie volgen.

Toelichting investering met afwijking groter dan € 70.000

Terug naar navigatie - Toelichting investering met afwijking groter dan € 70.000
Regelnr. Omschrijving investering Krediet uitgaven t/m 2022 Krediet inkomsten t/m 2022 Geboekt uitgaven t/m 2022 Geboekte inkomsten t/m 2022 Vrije ruimte t/m 2022 Toelichting
Programma 3
33 Voorbereidingskrediet Verder met de Vesting Muiden 300.000 50.000 552.650 -302.650 Er is een toezegging gedaan vanuit de Groene Uitweggelden. De aanvraag moet nog formeel worden ingediend. Daarmee blijven de netto uitgaven binnen budget.
35 Herinrichting Stationsgebied 1.960.000 800.000 1.805.418 -645.418 De afrekening van Prorail komt in mei 2023, hierna kan de subsidie aanvraag van de OV-Saal gelden worden afgewikkeld en zal dit project binnen budget afgesloten kunnen worden.
Programma 5
95 Verv. rioolgemaal IJsselmeerweg mechanisch 55.000 160.171 -105.171 De investeringen vervangen rioolgemaal Ijsselmeerweg civiel,- mechanisch zijn in één bestek uitgevoerd. De lasten worden in 2023 nadat de laatste factuur is ontvangen verdeeld over de beide kredieten.
Programma 8
132 Sporthal Bredius 7.503.500 850.000 7.967.576 1.187.884 -126.192 In het tweede voortgangsverslag 2022 is er gerapporteerd dat er naar verwachting een kostenoverschrijding zal zijn van ca. € 500.000. Deze overschrijding is ontstaan door o.a.: - niet geraamde legeskosten voor de omgevingsvergunning € 270.000; - extreme prijsstijgingen in de bouwmaterialen; - extra kosten voor het tijdig verkrijgen van de stroomvoorziening € 75.000; In 2023 komen we met een concreet verzoek om hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.
155 Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden) 2.012.000 313.500 3.804.613 308.851 -1.797.262 Bij dit krediet moet ook het toegevoegde krediet voor de stalen damwand Oostelijke Vestingwal Muiden worden betrokken. Daarnaast is er een toezegging gedaan vanuit de Groene Uitweggelden. De aanvraag moet nog formeel worden ingediend. Dit geldt ook voor een provinciale subsidie. Daarnaast is er nog een discussie met Waternet over het verhogen van de dekwand. De verwachting is dat op het totale project beperkt gaan overschrijden. In 2023 komen we met een concreet verzoek om hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.
173 VBK Zonnegeluidswal Naarderwoonbos 235.000 322.404 -87.404 In januari 2023 heeft de gemeenteraad het uitvoeringskrediet gevoteerd. Dit betekent dat in 2023 het budget en de uitgaven van het voorbereidingskrediet naar het uitvoeringskrediet worden overgeboekt. De realisatie staat voor 2026 gepland.

Voorgenomen investeringen

Terug naar navigatie - Voorgenomen investeringen

In onderstaande tabel staan de nog niet voteerde kredieten uit de Programmabegroting 2022 vermeld, omdat van deze kredieten er in 2022 nog geen separate voorstellen aan de raad is voorgelegd.

Regelnr. Nummer Omschrijving investering Totaal uitgaven Totaal inkomsten Toelichting
1 Programma 3
2 7210270 Modernisering parkeervoorziening 514.000 Een parkeeradviesbureau heeft een procesplan opgesteld om in 5 fases tot modernisering en digitalisering te komen. Vervolgens is invulling gegeven aan de eerste fase. Het vervolg van het proces (het invullen van de fases 2 t/m 5 van het procesplan) heeft vanwege de start van het Mobiliteitsplan nog niet plaatsgevonden. De invulling van de volgende fases behelst de contractering van de vergunningverlening, het inrichten van de diverse systemen, testfase van de parkeerketen met systeemleveranciers, KCC, handhaving etc. en tenslotte de overdracht van eigendom en beheer van de systemen. Na afronding van de besluitvorming over de parkeerverordening, naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023, starten we met de vervolgfases van de modernisering.
3 Programma 8
4 7210382 Vestingwallen Muiden, fase 2 1.483.000 800.000 We zijn met het project Vestingwallen fase 2 bezig met het opstellen van het Nota van Uitgangspunten. De Nota wordt in Q2 2023 aan de raad voorgelegd om kaders mee te geven voor het ontwerpproces. Als het inrichtingsplan gemaakt is, kunnen we starten met het omgevingsplan, vergunning en aanbesteding en het uitvragen van het krediet voor de uitvoeringsfase. De planning is om dit Q4 2023 of Q1 2024 aan te vragen.
Totaal 1.997.000 800.000