In 2022 is het basketbalveld in de Groene Long in overleg met de gebruikers opgeknapt en weer in gebruik genomen.

Er is gestart met het project Opknappen van de diverse skatebanen in de gemeente. Dit project wordt in 2023 verder uitgewerkt door samen met de gebruikers van de skatebanen te kijken welke aanpassingen nodig en haalbaar zijn. 

Verder heeft een bewonersinitiatief geleid tot een aanpassingen van de speellocatie Wijkplaats en hebben wij samen met kinderen ontwerpen gemaakt voor een aantal speellocaties verspreid over de gemeente. Deze worden volgend jaar gerealiseerd.