In 2022 is gestart met het vervangen van de bomenrij langs bedrijvenpark Gooimeer-Zuid door het verwijderen van populieren met een slechte kwaliteit. Ook in 2023 worden enkele bomen verwijderd. Door de beperkte fysieke ruimte heeft nog geen herplant plaatsgevonden. We verwachten dat hiermee in 2023 wordt begonnen.

Het bomenonderzoek is in 2022 niet uitgevoerd door een herprioritering van de werkzaamheden. In 2022 is veel aandacht besteed aan het verplanten van bomen (onder andere Vlietlaan, Slochterenlaan). Verder zijn beduidend meer bomen herplant (88% meer) dan het aantal bomen dat is gekapt of gesneuveld in de storm). Op deze manier is een flinke bijdrage geleverd aan het vergroenen van de gemeente.