De prijsontwikkelingen in de markt hebben veel aandacht gevraagd. Diverse projecten (Tweemaster, KC de Meerstroom) hebben hierdoor meer tijd gevergd. Voor de Vondelschool is de initiatieffase afgesloten en het ontwerptraject gestart. Ook hebben we een begin gemaakt met de initiatieffase voor de Calsschool. De ontwikkeling van het Montessori Lyceum Gooise Meren is in samenwerking met het schoolbestuur een stap verder gebracht.