Samen met Wattnu zijn in 2022 in verschillende wijken informatiebijeenkomsten georganiseerd over wat de energietransitie concreet betekent voor onze inwoners. Tevens zijn er extra energiecoaches opgeleid. Met de Uitvoeringsdienst sociaal domein is het project Energiearmoede van start gegaan. Hierbij bezoeken energiebuddy's mensen met een laag inkomen om te helpen bij energiebesparing. 

Daarnaast zijn in 2022 de voorbereidingen gestart voor een nieuw convenant tussen de gemeente en Wattnu om de samenwerking ook in de komende jaren voort te zetten.