In 2022 is gestart met het herijken van het participatiebeleid. Er worden aanvullende uitgangspunten aan de raad voorgelegd. We hebben met de raad diverse gesprekken gehad over de onderwerpen bindend adviesrecht en verplichte participatie voor activiteiten  die niet binnen het omgevingsplan passen. Deze besluiten worden in 2023 voorgelegd aan de raad.