Bij de uitvoering van verschillende reconstructieprojecten hebben we maatregelen genomen om de openbare ruimte meer klimaatbestendig te maken. Voorbeelden van deze projecten zijn Vlietlaan en Beerensteinerlaan e.o. waar we voorzieningen hebben aangelegd voor het bergen en infiltreren van hemelwater. In 2022 hebben we geen maatregelen genomen om gemeentelijke gebouwen meer klimaatbestendig te maken.