In 2022 is geïnvesteerd in bewustwording en het verbeteren van de informatiepositie. Dit gebeurde onder andere met een campagne Meld Misdaad Anoniem, over ondermijning in de vastgoedbranche, en een lokale campagne Veilig uw pand verhuren, gericht op woningcorporaties en (verhuur)makelaars. Inwoners zijn geïnformeerd over risico’s en het herkennen van signalen via onze buurtpreventieverenigingen, de Veiligheidskrant en activiteiten als de 'ondermijningscontainer' bij de Veiligheidsdag. 

In 2022 is het Bestuurlijk Interventieteam Gooi en Vechtstreek (BIT) opgericht en zijn de eerste integrale bestuurlijke controles met dit team uitgevoerd. Naast handhavingsdagen met het BIT is er lokaal actief ingezet op integrale controles, het sluiten van drugspanden, de aanpak van drugsdealers, het uitvoeren van Bibob-onderzoeken en onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden. Samen met het project Straatwaarde(n) van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum MN zijn we gestart met een integrale aanpak ter voorkoming van de aanwas van jongeren in de drugscriminaliteit. We werken hierbij samen met zowel interne als externe partijen. 

Er is gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek voor een regionaal Bibob-team. Dit onderzoek wordt in Q1 2023 afgerond, waarbij een mogelijk vervolg op het onderzoek in het Districtelijk Veiligheidscollege besproken wordt. 
In oktober 2022 is de Wet Bibob gewijzigd (uitgebreid). Er wordt regionaal gewerkt aan een vertaling van de wetwijziging naar nieuw Bibob-beleid. Hiermee wordt de voorgenomen uitbreiding en actualisatie van het beleid naar 2023 verschoven. 

Er is in 2022 vier keer een last onder dwangsom opgelegd in verband met dealen in de openbare ruimte. Deze maatregel wordt opgelegd wanneer hier de noodzaak voor is (aanhouding dealer) en wij door de politie hierover geïnformeerd worden.