Samen met team maatschappelijke zorg hebben we gewerkt aan verbetering van de processen van de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor verschillende doelgroepen. In 2022 hebben wij  binnen de regio Gooi en Vechtstreek een Uniform Werkproces niet-acute zorg onbegrepen gedrag opgesteld. Wekelijks worden de signalen vanuit zorg en vanuit veiligheid besproken in het overleg van het team maatschappelijke zorg van de gemeente. In dit overleg worden de casussen beoordeeld en waar nodig monodisciplinair of integraal opgepakt.