De  integrale aanpak van risicojongeren is in 2022 niet verder ontwikkeld; de bestaande structuren zijn in 2022 voortgezet. Bij de integrale aanpak werken wij samen met interne en externe partijen. De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben in Q4 een overleg geïnitieerd over de aanpak van jongeren die in het criminele circuit zijn beland. In Q4 is vanuit 'ondermijning' gestart met een onderzoek naar jonge aanwas in de drugshandel (cocaïne) in Gooise Meren. Dit onderzoek zal in 2023 worden afgerond.