De nieuwe Verordening Wmo 2023 en bijhorende Nadere regels zijn formeel vastgesteld en gepubliceerd.

Innovatiebudget sociaal domein

Er zijn in de afgelopen collegeperiode diverse lopende en nieuwe innovatieve pilots in het voorveld geweest die bekostigd zijn uit het innovatiebudget sociaal domein. 
Twee (lokale) pilots zijn na een positieve evaluatie afgerond en worden na 2022 voortgezet, te weten Automaatje en Laagdrempelige dagopvang licht-dementerenden (beide Versa Welzijn). Automaatje betreft het vervoer van kwetsbare inwoners door vrijwillige chauffeurs die hun eigen auto inzetten. De Laagdrempelige dagopvang licht-dementerenden is een alternatief voor geïndiceerd maatwerk. Van beide laagdrempelige voorzieningen werd door inwoners goed gebruikgemaakt.