Wij hebben in 2022 samen met team maatschappelijke zorg, politie en zorgpartners gewerkt aan de aanpak woonoverlast. Wij hebben met de woningcorporaties afspraken gemaakt over de aanpak van vervuilde woningen. Signalen van woonoverlast zijn besproken in het lokaal overleg, met als doel vroegsignalering van kwetsbare situaties en huishoudens. De signalen van woonoverlast zijn besproken met het Team Maatschappelijke zorg en zijn, indien de signalen vragen om een aanpak, integraal opgepakt. In 2022 is er één sommatie uitgereikt in het kader van de Wet Aanpak Woonoverlast.