De pilot Laagdrempelige dagopvang licht-dementerenden is verlengd tot 31 december 2022. De eindevaluatie was positief. Daarom wordt deze dagopvang voortgezet en voortaan structureel gefinancierd. Zie paragraaf 7.1.2, maatregel Voorkomen van zwaardere vormen van ondersteuning en  inzetten lichtere ondersteuning.