De regeling Stalling scootmobielen is formeel vastgesteld. In 2022 is er eenmaal een financiële tegemoetkoming verstrekt. Hiermee is een scootmobielstalling gerealiseerd voor een grote groep bewoners van een woonzorgcentrum in Bussum. Dit maakt individuele stallingsplekken op deze locatie overbodig.

Met woningbouwcorporaties hebben we overlegd over verzamelaanvragen voor woningaanpassingen in woon(zorg)complexen, omdat dit individuele aanvragen voorkomt. Dit proces is nog niet afgerond.