Voor het project P+R Muiden zijn in het Bestuurlijk Overleg Meerjaren Programma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) geen financiële middelen beschikbaar gesteld. In overleg met de provincie zal een nieuw stappenplan moeten worden ontwikkeld.

Station Naarden-Bussum is ingrijpend veranderd dankzij de westelijke toegang en de nieuwe P+R voorziening.

Bij station Bussum-Zuid zijn extra fietsparkeervoorzieningen aangelegd.