In 2022 zijn de samenwerkingsafspraken die door de raden en staten zijn vastgesteld in werking getreden. Dit houdt onder meer in dat de raden hun zienswijzen hebben kunnen geven op de meerjarenbegroting en op de Termijnagenda 2023 van de MRA.