In 2022 hebben wij geïnvesteerd in meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de veiligheid in hun buurt. We hebben ons met name gericht op georganiseerde groepen inwoners. Bij actuele veiligheidsinformatie in de buurt zijn burgerinitiatieven geïnformeerd. Belangrijke thema’s waren overlast, verdachte situaties en criminaliteit in de wijk, zoals woninginbraken en fietsdiefstallen. 
Op meerdere momenten zijn op de sociale-media-kanalen en in de lokale kranten berichten gedeeld om inwoners te informeren over verschillende veiligheidsthema’s. We waren aanwezig bij wijkschouwen over veiligheid, presentaties, flyer- en promotieacties.

Op straat hebben we inwoners geïnformeerd over verschillende veiligheidsthema’s. Met name het onderwerp cybercrime is daarbij besproken. 

Inwoners die zich bij de gemeente meldden met veiligheidsthema's zijn indien mogelijk geïnformeerd over de wijze waarop zij zelf kunnen bijdragen aan de veiligheid.

In het najaar 2022 heeft de gemeente een Veiligheidskrant uitgebracht, die huis-aan-huis in Gooise Meren is verspreid.   

In de week van de veiligheid heeft de gemeente in samenwerking met de politie een Veiligheidsdag georganiseerd.