In 2022 hebben we op meerdere manieren geïnvesteerd in onze jeugd. We hebben jongeren actief benaderd en in samenwerking met de politie is handhavend opgetreden. Hierbij hadden we extra aandacht voor hotspots. Hiernaast werken we samen met het jongerenwerk van Versa en de jongerenconsulent van de gemeenten. Overlastmeldingen en hotspots worden hier onderling gedeeld. Jongerenwerkers en de jongerenconsulent signaleren, maken contact met de jongeren en bieden hen laagdrempelige ondersteuning. In 2022 was er een aantal vaste hotspots met veel jeugdoverlast, zoals het centrum van Bussum (Veerplein en Julianaplein), Sportpark Naarden en het Willem Bilderdijkpark. 

Om de overlast te verminderen, werken we hiernaast samen met onder andere scholen en supermarkten. Met een aantal zijn convenanten afgesloten om overlast van scholieren tegen te gaan. Deze convenanten zijn in 2022 geëvalueerd.  

Er is één nieuwe jeugdgroep in beeld gekomen, met complexe, structurele of ernstige overlast en lichte criminele activiteiten. Vanwege de dynamiek van de groep en individuele problematiek zijn we de groep in kaart gaan brengen.

Er zijn vier gebiedsverboden opgelegd. Deze jongeren zijn in beeld gekomen wegens structurele of ernstige overlast en strafbare gedragingen. Het is voor het eerst dat er vanwege deze zaken aan jongeren gebiedsverboden zijn opgelegd. Uit een inventarisatie bij partners blijkt dat een gebiedsverbod een effectieve maatregel is die de politie en boa's extra handvatten geeft om overlast in een bepaald gebied tegen te gaan.