In 2022 zijn veel aanvragen voor het plaatsen van snelheidsinformatiedisplays (SID's) in behandeling genomen. Omdat dit met de bestaande apparatuur in een rouleringsschema was op te vangen, is voorlopig nog niet geïnvesteerd in nieuwe exemplaren.

Daarnaast zijn we eind 2022 aangehaakt bij landelijke verkeersveiligheidscampagnes door posters in bestaande sandwichborden te plaatsen. Zo is bij de campagne 'Helmplicht voor snorfietsers' aangehaakt. 

In verschillende herinrichtingsprojecten (onder andere Vlietlaan) zijn snelheidremmende maatregelen in het ontwerp opgenomen.