Met de beleidsregel Zonnepanelen op Erfgoed die we in 2022 hebben opgesteld, maken we het voor monumenteigenaren mogelijk om duurzaam stroom op te wekken en bij te dragen aan de energietransitie. Daarmee volgen we het beleid van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) uit 2020. Met deze regel is ook gewaarborgd dat het dakoppervlak van de monumenten niet onherstelbaar wordt aangepast. Met de externe partijen, betrokken bij de totstandkoming van deze beleidsregel, zal bij andere duurzame toepassingen op monumenten verder samengewerkt worden.