Het ESCo-project heeft in 2022 verder vorm gekregen. Zo zijn de duurzaamheidsinvesteringen voor de vijf ESCo panden goedgekeurd en is hiervoor het benodigde krediet beschikbaar gesteld. De voorbereiding van de uitvoering van deze investeringen is gestart.