In 2022 is begonnen met het opstellen van het GAD-uitvoeringsplan huishoudelijk afval. In 2023 wordt dit verder uitgewerkt en vastgesteld.