In 2022 is het aantal dashboards verder uitgebreid. Dit betreft vooral dashboards met betrekking tot de interne bedrijfsvoering zoals verlof, ziekteverzuim en afdelingsbudgetten. Daarnaast zijn er dashboards voor de klanttevredenheidsonderzoeken en voor de digitale aanvragen van Burgerzaken-producten gekomen. Deze dashboards maken het de managers makkelijker om te sturen op resultaten en doorlooptijden en geven meer inzicht in de ontwikkeling van de digitalisering van de dienstverleningsprocessen. Eind 2022 is gestart met het ontwikkelen van dashboards met betrekking tot het zaaksysteem. Deze dashboards worden in 2023 opgeleverd.