In 2022 is ten behoeve van het opstellen en vaststellen van de RSA 2023 - 2026 een nieuw proces ingericht, wat er aan moet bijdragen dat raden beter kunnen sturen op de samenwerking bij regionale opgaven. Onderdeel hiervan is dat raden hun zienswijze kunnen geven op de opgaven waarop regionaal samengewerkt wordt. Raden kunnen daarbij ook aangeven over welke voor hen cruciale opgaven zij het gesprek met andere gemeenten willen voeren.