Jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten is aangepakt op regionaal niveau. Daartoe is in 2022 het Actieplan Jeugdwerkloosheid uitgevoerd, waarin het Werkgever Servicepunt (WSP), het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL), het UWV en het onderwijsveld zijn betrokken. De aanpak richtte zich op onder meer jongeren met een WW-uitkering, op jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (na hun middelbare schoolperiode) en het vergroten van het aanbod van BBL-werk/leertrajecten. En op jongeren van 18-27 jaar zonder een startkwalificatie, bij wie extra begeleiding naar de arbeidsmarkt nodig is. Vanuit het regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid zijn in 2022 ruim 160 jongeren uit de regio bemiddeld naar werk, waarvan 65 zonder startkwalificatie. Er zijn 25 jongeren begeleid naar scholing en stage en 70 zijn geholpen met hun CV en sollicitatievaardigheden.