Voor uitvoering van de Visie aan de Gooise Kust en het Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden voeren wij tweemaandelijks overleg met de werkgroep Havens van Muiden en hebben we ook in 2022 een jaarlijkse brede bijeenkomst in Muiden georganiseerd. Dit draagt bij aan betere communicatie en afstemming met de verschillende stakeholders in Muiden. Er is gestart met het proces om te komen tot een gebiedsvisie Muiden Noord-West. Onderdeel van deze visie zijn onder andere de bereikbaarheid (van KNZ&RV en het strandje langs het IJmeer) en het sloepen-verkeersknelpunt bij de Amsterdamse Poortbrug. Er is gestart met onderzoek naar de mogelijke aanleg van de Binnenhaven ten zuiden van Fort H. In 2022 lag de focus op de eerste fase: het verwerven van de beoogde gronden.