De lokale nota Mantelzorgondersteuning en bijhorend actieplan zijn formeel vastgesteld. Regionaal is samenwerking met andere gemeenten gezocht. De reden was dat onze maatschappelijke partners onze regio ook vaak als werkgebied hebben en daarbij de mantelzorgers van hun cliënten tegenkomen. In het (concept) regionale programma Gezondheid en Ondersteuning is mantelzorgondersteuning expliciet als thema opgenomen, zo ook in de Samenwerkingsagenda van de regiogemeenten met het Zilveren Kruis.

Het Alzheimercafé heeft diverse keren met succes plaatsgevonden. Er is veel belangstelling voor van inwoners en hun mantelzorgers.