Aan de hand van sturingsprofielen van de diverse verbonden partijen hebben wij in 2022 beoordeeld wat het financieel en maatschappelijke belang is dat we in deze samenwerkingspartijen hebben. Op basis hiervan is bepaald welke informatie we over de financiële en inhoudelijke koers van de verbonden partijen periodiek willen ontvangen, inclusief de resultaten die worden geboekt. Daarnaast is bepaald of we ten aanzien van de diverse verbonden partijen zelf beleid moeten ontwikkelen om - in samenspraak met andere gemeenten - inhoudelijk te kunnen sturen.