De Regio heeft in 2022 uitvoering gegeven aan de Regionale samenwerkingsagenda 2019 - 2022. Daarbij lag in 2022 het accent op duurzaamheid en bereikbaarheid. De raden zijn regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de samenwerkingsagenda.