De MRA heeft in 2022 met name gewerkt aan een nieuwe governance structuur. Dit heeft geleid tot nieuwe samenwerkingsafspraken die door de raden en staten zijn vastgesteld. De MRA heeft daarnaast een verstedelijkingsstrategie uitgewerkt die eveneens door de raden en staten is onderschreven.