Vanuit de NPO-middelen zijn tal van projecten opgestart om kinderen met een achterstand te helpen ontwikkelen. Deze projecten variëren van opvoedondersteuning aan ouders, het stimuleren van lezen, huiswerkbegeleiding tot activiteiten in de buitenschoolse opvang. 

Voor de voor- en vroegschoolse educatie gold dat er een toename was van het aantal deelnemers, terwijl er ook een personeelstekort was in de kinderopvang. We keken met SKBNM naar de opties om plaatsingen toch mogelijk te maken, hetgeen is gelukt ondanks een algemene plaatsingstop.