Het uitvoeringsprogramma is door de raad vastgesteld in februari 2022. De uitvoering verloopt conform planning. Zo verscheen de themapagina 'Iedereen doet mee' vier keer in de huis-aan-huisbladen, met actuele informatie over inclusie. Er waren schouwen van het opnieuw ingerichte plein voor het gemeentehuis, het verbouwde station Naarden-Bussum en het plein voor het station Bussum-Zuid, met aanbevelingen voor verbeterde toegankelijkheid, met name voor mensen met een visuele beperking. Ervaringsdeskundigen brachten advies uit ter verbetering van de toegankelijkheid van de vestingwallen in Muiden, voor inwoners die rolstoelafhankelijk zijn. Er is een begin gemaakt met het betrekken van ervaringsdeskundigen uit de LHBT+ doelgroep. Middelbare scholen in de gemeente deden mee aan Paarse Vrijdag, wat is gericht op acceptatie van LHBT+ en de gemeente maakte de verspreiding van de Paarse Vrijdag Krant mogelijk. En er is een regenboogzebrapad aangelegd. Het netwerk 'Kom erbij' van partijen die zich bezighouden met eenzaamheid ,kwam voor uitwisseling bijeen en organiseerde in het najaar  een voorstelling over het thema, met de interactieve theatergroep Draad. Er vond een goed bezochte interculturele maaltijd 'Ratatouille' plaats. Het GGZ-netwerk organiseerde een themabijeenkomst over 'Werken met eigen ervaring' en de regionale Buitententoonstelling, over psychische problemen bij jongeren stond drie weken lang op het Julianaplein. De aanstelling van een coördinator voor de uitvoering van de inclusieagenda liep om verschillende redenen vertraging op, maar vindt begin 2023 plaats.