In 2022 hebben we in concept een duiding en prioritering gemaakt van locaties waar (in de toekomst) sprake is van risico op wateroverlast. Hoewel we dit vooralsnog niet onder de vlag van een 'uitvoeringsprogramma' doen, nemen we bij de uitvoering en voorbereiding van projecten maatregelen om deze risico's te beperken. De projecten Plein Gemeentehuis, Vlietlaan en Beerensteinerlaan e.o. in Bussum zijn voorbeelden van projecten waarbij we in 2022 maatregelen hebben getroffen om het risico op wateroverlast te beperken. In de projectgebieden Vlietlaan en Beerensteinerlaan e.o. hebben we voorzieningen aangelegd voor het bergen en infiltreren van hemelwater. Bij het project Plein Gemeentehuis hebben we een oud muilriool in gebruik genomen voor het tijdelijk bergen van rioolwater.