We hebben ook in 2022 regelmatig met interne en externe (veiligheids)partners overlegd om op te halen wat er speelt in de buurt. Daarnaast hebben we meldingen van crimineel gedrag van bewoners in behandeling genomen en zijn we op verschillende momenten met bewoners in gesprek gegaan.
We hebben op basis van criminaliteitscijfers gemonitord welke vormen van criminaliteit er plaatsvinden. Op basis daarvan informeerden we burgers over wat er speelt in de wijk en welke veiligheidsmaatregelen zij kunnen nemen. Dit deden we via de gebruikelijke informatiekanalen en via bewonersplatforms. Als dat nodig was namen we bestuursrechtelijke maatregelen zoals het uitdelen van een gebiedsverbod of het opleggen van een last onder dwangsom aan inbrekers.