In 2022 is geen gebruik gemaakt van de compensatieregeling.