De nieuwe sporthal Bredius en de brandweerkazerne Muiden zijn voorbeelden waar dit beleid in de uitvoering is meegenomen.