Er is planmatig cyclisch onderhoud gepleegd, volgens de CROW-richtlijnen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we bij wegonderhoud vlakheidsnormen hebben gebruikt. Diverse meldingen over 'schoon, heel en veilig' in de openbare ruimte zijn aangepakt en opgelost.