In december 2022 is het project Hollandse Luchten van de provincie Noord-Holland in de Gooi en Vechtregio van start gegaan. Het doel van Hollandse Luchten is om met behulp van burgerwetenschap een context te creëren waarin bewoners, overheden, experts en bedrijfsleven samen kennis opbouwen, overleggen en handelingsperspectieven verbeteren voor een gezonde fysieke leefomgeving. In de gemeente Gooise Meren zijn bewoners gestart met het meten van fijnstof, PM2.5, via sensoren. Deze metingen zullen een jaar duren en zijn te zien op de Samen Meten portal van het RIVM.