Er is begonnen met het in kaart brengen in welke gebieden doorgaand verkeer geweerd zou moeten worden, maar deze inventarisatie is nog niet compleet. In het Vondelkwartier zijn samen met bewoners maatregelen bedacht om ongewenst doorgaand verkeer tegen te gaan.